Featured Pristanak

Pristanak – Da li je zbunjujuć?

Ako ‘ne’ izostane, to ne znaći ‘da’! Jako je važno da znaš da ukoliko osoba nije rekla ništa, to ne znaći da je pristala na bilo šta.